دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 1-150 
3. سبک زندگی و نگرش‌های تقدیرگرایانه

صفحه 63-80

محمد مهدی رحمتی؛ لیلا کریم زاده؛ سعید کبیری؛ سعادت بخشی