بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

  • جعفری، علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
  • جعفری، علی [1] گروه علوم ارتباطات/ دانشگاه آزاد اسلامی
  • جعفری، لیلا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران
  • جعفری، مختار [1] کارشناسی ارشد علوم ارتباطات / دانشگاه صداوسیمای تهران
  • جهانشاهی، امید [1] مدیر گروه آینده پژوهی رسانه، مرکز تحقیقات صداوسیما

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ع

غ

  • غلامی، فرزاد [1] دکتری ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی