نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

ابعاد فرهنگی سیاست در راستای دیگر انواع منابعی که کنشگران سیاسی به‌طور گسترده به آن وابسته‌اند (مثل پول، ارتباط عمومی و دسترسی به رسانه‌ها یا دسترسی به بروکراسی دولتی) عمل می‌کنند. آن‌هایی که به منابع رسانه‌ای دسترسی بیشتری دارند قادر به تولید آئین‌های مؤثر و اجراهایی هستند که توجه سیاسی را جلب می‌کند. اما حتی، بیشتر ثروتمندان و قدرتمندان نیاز به کسب کردن ابعاد فرهنگی سیاست دارند. و همچنین ملزم هستند که به صورتی انجام دهند که هم پاسخگو باشند و هم ملزم به اجرای احتمالات هر عمل فرهنگی باشند. بنابراین، همان‌طور که ما استدلال کردیم، ابعاد فرهنگی سیاست دریچه‌ای برای آن‌هایی که خیلی از مرکز قدرت دورند فراهم می‌کند، این افراد و گروه‌ها می‌توانند مهارت‌های فرهنگی را توسعه دهند و از این مهارت‌ها وقتی استفاده کنند که محیط فرهنگی درست باشد. امروزه ابعاد فرهنگی سیاست حتی بیش از این اهمیت دارد، پیشرفت‌هایی در رسانه، تمایز بین فضای عمومی و خصوصی را از بین برده است. چرخش زندگی خصوصی عاملان سیاسی به مسائل شخصیتی، تأثیر زیادی بر اقبال سیاسی‌شان داشته است.

کلیدواژه‌ها