نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور فهم بهتر فرهنگ هواداری از چهره‌های مشهور (سلبریتی‌های) جهانی در میان هواداران ایرانی آن‌ها انجام شده است. به‌منظور تحدید موضوع، بر نگرش‌های صاحبان صفحات ایرانی هواداری از دو سلبریتی فوتبالیست جهانی (کریستیانو رونالدو و لیونل مسی) در اینستاگرام تمرکز شده است. در تبیین مبانی نظری، رویکردهای مختلف به شهرت جهانی، هویت هواداران، جماعت‌های هواداری و جهان- محلی‌شدن طرح شده است. به‌منظور فهم نگرش‌های هواداران، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، با 7 نفر از مدیران صفحات مذکور مصاحبه شده است. تحلیل مضمون این مصاحبه‌ها 4 مضمون اصلی را نشان می‌دهد: «هواداری شیفته‌گونه از سلبریتی جهانی »، «هواداری از سلبریتی جهانی به مثابه زندگی روزمره»، «هویت‌یابی و عضویت در جماعت‌های هواداری سلبریتی جهانی»، و «هواداری جهان-محلی از سلبریتی جهانی ». در نتیجه، به نظر می‌رسد کنش‌ها، تعاملات و دغدغه‌های هواداران مصاحبه‌شده، ماهیتی جهان-محلی دارد؛ یعنی هواداری سرسختانه از یک سلبریتی جهانی یا تمایل به یادگیری زبان او و نیز تعامل با سایر هواداران از ملیت‌های مختلف، دلالت بر رسوخ ابعاد جهانی‌ فرهنگ هواداری در میان هواداران ایرانی دارد. در مقابل، هویت ایرانی هواداران و صفحات هواداری، نظردادن به زبان فارسی در صفحه‌ی سلبریتی خارجی و نیز تعاملات دوستانه‌ی جدید با سایر هواداران ایرانی در فضای مجازی، خصلت‌هایی ملی یا محلی به این نوع هواداری بخشیده است. هواداری از این دو سلبریتی‌ ورزشی جهانی، با عبور از فیلتر رویکرد هواداران ایرانی، ماهیت ایرانی پیدا کرده، و جهانی‌بودن، هویت ایرانی هواداران را کاملاً محو نکرده است.

کلیدواژه‌ها