نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آگاهی از هیجان‌ها، اندیشه‌ها، گفتمان و دنیای نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی مجازی است. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر در مقطع دبیرستان در منطقه 2 شهرستان یزد است که از بین آن‌ها، 15 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مصاحبه و نمونه‌ای از عکس‌های گرفته شده از گفتگوهای نوجوانان نمونه‌ی پژوهش است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا کیفی استفاده شد و نتایج نشان داد که اندیشه، گفتمان و دنیای نوجوانان را می‌توان از طریق ده مقوله که شامل گفتگو، سپری‌کردن اوقات فراغت، آگاهی از هنجارهای به روز دنیا، تأثیر همسالان، افزایش ناهنجاری‌های فردی، کاربرد شبکه اجتماعی مجازی در زندگی رومزه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، رشد شخصی و چگونگی ادبیات دانش‌آموزان در این شبکه‌ها مورد بررسی قرار داد. در مجموع می‌توان گفت دانش‌آموزان بنا به دلایل متفاوتی جذب این شبکه‌های اجتماعی مجازی شده‌اند و این شبکه‌ها علاوه بر تسهیل برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات، جامعه‌ی امروزی را دستخوش چالش‌ها و نگرانی‌هایی از جمله چگونگی شکل‌گیری هویت نوجوانان، اندیشه‌ها و موضوع‌های گفتگوی آنان و نوآوری‌های زبانی در بین نوجوانان که موجب دوری از ملی‌گرایی آنان شده است، نموده است. بدین‌ترتیب، نهادهای سیاسی - اجتماعی جامعه با حفظ الگو و درونی کردن ارزش‌ها از طریق سیاستگذاری‌های درست و عملکرد منطقی نهادهای خانواده، همسالان، آموزش و پرورش و رسانه می‌توانند از بروز رفتارهای نابهنجار ، بیگانه‌گرایی و کجروی‌های اجتماعی – روان‌شناختی جلوگیری کنند و تمام توان خود را در جهت رسیدن به این اهداف به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها