نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

ما در این مقاله منبع ویدئویی شگفت‌انگیزی را معرفی می‌کنیم که می‌تواند به افزایش تجربه یادگیری دانشجویان لیسانس کمک کند. مجموعه انیمیشن تلویزیونی سیمپسون‌ها می‌تواند به‌صورت عملی، ابزاری کارآمد برای تشریح مضامین جامعه‌شناسانه و تشویق دانشجویان لیسانس به تفکر انتقادی باشد. سیمپسون‌ها مکمل فلسفه‌های آموزش و یادگیری‌ای خواهد بود که بر کاربرد تخیلی جامعه‌شناسانه در مشاهده زندگی روزمره تأکید می‌کند. ما دریافتیم که این مجموعه نمایشی ابزار آموزشی مناسبی برای عرضه و ارائه‌ی مفاهیم جامه شناسانه و پرورش فهم دانشجویان از موضوعات درسی است. دانشجویان می‌تواند این مجموعه نمایشی را با بحث‌های انتقادی درآمیزند و مرتبط نمایند؛ بنابراین مجموعه سیمپسون‌ها ابزار منبع آموزشی ارزشمندی برای برنامه درسی جامعه‌شناسی خواهد بود. شاخص حقیقی آموزش موفقیت‌آمیز برحسب توانایی دانشجویان در درک موضوعات درسی به‌صورت مفید و مؤثر و استفاده از این دانش بیرون از کلاس درس سنجیده شده است. سیمپسون‌ها به عنوان یک متن فرهنگ عامه زمینه‌ای عالی برای تحقق این هدف فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها