نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: نوشتن چکیده برای این مقاله کار دشواری است و من نیز قصد چنین کاری ندارم. این یک مقاله به شیوه مرسوم مقاله های علمی (پژوهشی یا ترویجی نیست) به همین دلیل نمی توان چکیده ای برای آن نوشت. من در این مقاله برخی ایده های اساسی را درباره «مسئله بودگی» «اخبار جعلی» در ایران مطرح می کنم و با بحث درباره معنای «اخبار جعلی» این پرسش را مطرح می کنم که چرا «اخبار جعلی» در ایران مورد توجه قرار گرفته است. ادعای اصلی من این است که عقلانیت ابزاری باعث شده تا به بحث اخبار جعلی بپردازیم در حالی که اخبار جعلی در ایران مسئله نیست. ایده های طرح شده در این مقاله را نمی توان خلاصه کرد یا به یک چکیده تقلیل داد؛ به همین دلیل برای فهم ایده ها و استدلال های مطرح شده لازم است کل مقاله خوانده شود، امری که من تلاش کرده ام توضیح دهم برای مقاومت در برابر عقلانیت ابزاری ضروری است.

کلیدواژه‌ها