تعداد مقالات: 94
4. مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 11-41

علی دلاوری؛ هادی خانیکی؛ وحیده شاه حسینی


5. ارائه مدل مفهومی_ نظری خوانش رتوریک انتقادی

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 9-22

مهدی منتظرقائم؛ محمد حسن یادگاری


6. بازنمایی ایرانِ پس از انقلاب در فیلم آرگو

دوره 5، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 11-36

حسین بشیر؛ امیرعلی تفرشی


7. نقش شبکههای اجتماعی در ارتقای سواد رسان های

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 11-28

آذر اسدی کرم؛ محیا برکت


8. کارکرد تلویزیون در توسعه ارتباطات میان فرهنگی زیارت امام رضا(ع)

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 11-28

عبدالله بیچرانلو؛ محمدرضا انصاری


10. فراتحلیل پژوهش‎های انجام‏ شده دربارۀ اندازۀ اثر جهانی‎شدن و هویت ملی در ایران

دوره 6، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 11-26

محسن نیازی؛ فاطمه منصوریان راوندی


13. تعامل نوجوان و تلفن همراه: مطالعه نوجوانان دختر شهر کرج

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 31-50

علی ربیعی؛ مونا شعبان


18. مقایسه دو روش تحقیق در فرهنگ: مردمنگاری و روششناسی مردمی

دوره 5، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 37-56

سهیلا صادقی؛ نوح منوری


19. روزنامه‌نگاری و توییتر در ایران: یک مطالعه اکتشافی

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 29-58

حسین کرمانی؛ علی آتش زر


20. عملکرد خبر صداوسیما در دو جریان خبریِ اسیدپاشی‌های اصفهان و فوت مرتضی پاشایی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 29-60

سیاوش صلواتیان؛ عباس ناصری طاهری؛ مصیب علی اکبرزاده آرانی


22. بازاریابی محصولات فرهنگی مبتنی بر رسانه اجتماعی

دوره 6، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 27-46

نادر محقق؛ علیرضا سرحدی؛ امیررضا علیزاده مجد


23. اثرات گرایش هنرمندان به اینستاگرام به مثابه ی یک گالری

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 31-48

فاطمه حسن پور؛ یونس سخاوت؛ پریسا علیخانی


24. زنان و مدیریت بدن: مطالعه موردی یک باشگاه تناسب اندام در تهران

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 26-35

مسعود زمانی مقدم؛ نیلوفر میرزایی؛ حمید بیرانوند


25. دیدگاه برساخت‌ اجتماعی و پوزیتویستی در جامعه‌شناسی احساسات

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 51-66

محمد عباس زاده؛ مهسا پناه شاهی