شماره جاری: دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-214 
2. زنان و مدیریت بدن: مطالعه موردی یک باشگاه تناسب اندام در تهران

صفحه 26-35

مسعود زمانی مقدم؛ نیلوفر میرزایی؛ حمید بیرانوند


6. تأثیر خصیصه‌های شخصیتی بر تاثیرپذیری از رسانه ها براساس ابعاد شخصیتی MMPI

صفحه 83-100

مسعود مهرابی؛ مسعود گرامی پور؛ سید محمد مهدی زاده